Totalentreprenad Malmö

Vi erbjuder totalentreprenad i Malmö – Totalentreprenad innebär att entreprenören ansvarar för utformningen och utförandet av arbetet. Entreprenören är ansvarig för kontraktet, det vill säga entreprenören ansvarar för de föremål som utför de överenskomna funktionerna. När det gäller nyckelfärdiga kontrakt är syftet att göra det möjligt för kunden att specificera hur kontraktet ska fungera i sitt slutförda tillstånd. Kunden har specificerat funktionskrav för entreprenören. Därefter måste entreprenören undersöka och utforma de nödvändiga metoderna för utförande av arbete för att göra det möjligt för kontraktet att utföra de funktioner som tilldelats kontraktet av kunden. Entreprenörens funktionella ansvar innebär att entreprenören ansvarar för den planerade användningen som kunden har rapporterat till entreprenören inom ramen för sitt åtagande gentemot kunden.

Med SydGripen Entreprenad AB som din totalentreprenad kan vi erbjuda bland annat:

Totalentreprenad inkluderar till exempel – 

Med SydGripen Entreprenad AB som din totalentreprenad kan vi erbjuda bland annat:

  • Byggnadsmaterial

  • Konsultering

  • Arbete

  • Projektering

  • Framtagandet av ritningar

  • Tekniska lösningar

  • Maskiner

  • Byggnadsställningar

  • Underentreprenörers arbete

  • Uppföljning

Totalentreprenadens fördel

En stor fördel med att anlita SydGripen Entreprenad AB som totalentreprenad är att du som kund kan minimera ditt engagerande i bygget. Berätta det du vill ha, sedan sköter vi resten. Och om du som kund vill engagera dig så finns vi även här som din enda kontaktperson.